Com fer front a un temporal?

Glòria ha passat. Torna la calma. Però una calma ansiosa, perquè Glòria ha deixat al seu pas 13 persones que han perdut la vida i nombroses destrosses materials. Campos totalment negats, ratxes de vent que han superat els 120km/h i precipitacions acumulades de 428l/m² i pèrdues milionàries.

Per a molts, ha estat una setmana dràstica amb talls de llum que es perpetuaven durant 48 hores i malgrat la pluja, en moltes llars, han tingut l'aigua tallada. Segons el conseller de Territori, Damià Calvet, els danys causats pel temporal Gloria, ascendiran a uns 20 milions d'euros de pressupost; entre ports, litoral i carreteres.

Enfront d'aquesta mena de fenòmens de la naturalesa com Glòria, el Consorci de Compensació d'Assegurances, un organisme públic dependent del Ministeri d'Economia, té l'obligació d'indemnitzar alguns dels danys que aquests imprevistos originin. Alguns dels casos contemplats pel CCS són les inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aeròlits.

Actualment, el CCS assegura que ja s'està fent càrrec dels danys ocasionats i recorda que se'ls pot contactar per a reclamar indemnitzacions pels danys ocasionats. Les cobertures, en el cas de Glòria, se centraran en les inundacions, les filtracions provinents de l'exterior o els vents de més de 120km/h, entre altres.

Cal destacar, que el Consorci finança amb una part de les tarifes que es paguen a l'assegurança pel que aquells que no estiguin assegurats no rebran cap indemnització.

Seran indemnitzables pel Consorci aquells danys que afecten persones o béns sobre els quals s'ha contractat una assegurança en qualsevol companyia d'assegurances autoritzada, i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de produir-se els danys i l'assegurat es trobi al corrent del pagament de la prima.

El Consorci es fa càrrec de la indemnització dels danys sobre la base de la mateixa pòlissa contractada amb l'entitat asseguradora. Això significa que, a l'hora d'indemnitzar, el Consorci tindrà en compte els mateixos béns, el mateix capital assegurat i resta de condicions (primer risc, límits d'indemnització, etc.) establerts en aquesta pòlissa d'assegurança per a aquestes contingències.

En la teva corredoria de confiança podran ajudar-te a sol·licitar la compensació al Consorci; ells seran els qui obrin el comunicat i tramitin qualsevol document que sigui necessari. En aquests casos, és imprescindible que t'assessorin professionals per agilitzar qualsevol gestió.