Manual de drets per a autònoms amb grip

La grip comuna ha aconseguit un nou pic en 2020 i es troba en plena "fase d'ascens". De fet, la taxa global d'incidència és de 204,5 casos per 100.000 habitants, unes dades que es converteixen en un infern per als autònoms.

Però, què fan els autònoms si es posen malalts? La veritat és que vuit de cada deu d'ells treballen. Més d'un 70% dels autònoms mai s'ha agafat una baixa laboral per malaltia. Posar-se malalt és un petit luxe que diuen, no poden permetre's. Només es recorre a la baixa quan no es té més remei i quan la malaltia és greu.

Això demostra que els autònoms solen demanar la baixa la meitat de les vegades que un assalariat per compte d'altri per què? La veritat és que, malgrat que es té garantida una prestació similar a la de la resta de treballadors, en realitat no és el mateix. Un autònom tem perdre clients, que se li acumuli el treball o que tota l'empresa depengui d'ells; senten desprotecció i creuen que els seus drets no són els mateixos.

Però realment quins són els drets dels autònoms i quins passos han de seguir per a agafar una baixa? PA Digital (solucions de màrqueting per a Pimes i Autònoms) ha elaborat una petita guia sobre què han de fer i saber davant la grip i altres malalties comunes:

Si no et trobes bé, veu al metge i sol·licita el comunicat mèdic de baixa. Com a autònom, tindràs una mútua d'accidents laborals per a ampliar la cobertura de malalties o bé optar perquè la Seguretat Social sigui qui tramiti aquest tipus d'atenció. En qualsevol dels dos casos es farà seguiment del teu estat de salut.
Hauràs d'estar donat d'alta en la Seguretat Social i estar al dia amb les quotes. És important que almenys hagis cotitzat 180 dies durant els últims cinc anys. Has de portar el DNI i el justificant de pagament de les quotes per a emplenar el formulari i demostrar la teva activitat.
Qui quedarà a càrrec de l'empresa? En un màxim de 15 dies hauràs d'informar sobre qui es farà càrrec de l'empresa o declarar cessament de l'activitat durant els dies de baixa.
Cobraràs al segon dia, si és per malaltia per contingències laborals i al quart, si és per malaltia comuna com la grip.
La quantia a cobrar serà del 75% de la seva base reguladora del mes anterior si és per malaltia laboral. Si en canvi, és per malaltia comuna, cobraràs el 60% entre els dies quatre i vint-i-un, a partir del vint-i-dos, pujarà a 75%. La quantia de la baixa variarà depenent del que es pagui a la Seguretat Social, si es paga la quantia mínima (el 80% d'autònoms) o si es paga una cosa complementària.
La baixa mèdica màxima són 18 mesos. Si has passat aquest termini, un tribunal mèdic de l'INS valorarà la incapacitat i el tipus de prestació al qual es tindrà dret.
A partir dels 60 dies de baixa, els autònoms no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social, segons la reforma de 2019. I és que pagar quotes sense ingressar, era un dels llastos dels treballadors per compte propi.
Qui em cobreix? Has de saber que, si durant la teva baixa necessites a algú perquè et cobreixi, aquest contracte no estarà bonificat. Aquest és un dels motius pels quals molts no s'agafen la baixa, ja que hauran de pagar un sou íntegre sense cap mena d'ajuda per part de la Seguretat Social, que només cobreix les baixes per maternitat.

Si ets autònom@ recorda que et pots protegir de diverses formes enfront d'aquesta mena d'imprevistos:

1. Assegurança de salut: amb aquesta protecció podràs tenir un diagnòstic ràpid, sense esperes innecessàries.
2. Assegurança de subsidi: contractant aquest servei, podràs cobrar diàriament un sou que et permeti pagar a la persona que substituirà, o bé les despeses fixes dels dies en què no percebis ingressos. Amb aquesta assegurança podràs complementar l'import de la Seguretat Social.

Si necessites més informació posa't en bones mans a través de la teva Corredoria de confiança. Recorda que existeixen assegurances que a més d'agilitar qualsevol tràmit sanitari et permetran fer front a les despeses que la malaltia et generi. Deixa't assessorar pels millors.