Stop mentides: l’assegurança de cotxe i de salut, també et donen cobertura durant l’estat d’alarma

Des que el Govern va decretar l’Estat d’alarma, el passat 14 de març, van començar a circular per Internet i per les xarxes socials informacions falses, especialment, respecte a l’assegurança de cotxe i de salut. En el primer cas, es va estendre el rumor que no donarien cobertura en cas d’accident mentre durés aquesta situació. Pel que fa a la pòlissa d’assistència sanitària es va dir a diversos llocs, que no donarien cobertura als malalts de coronavirus perquè en tractar-se d’una pandèmia, queda exclòs de la majoria de condicionats.

Malauradament, és bastant freqüent que en moments de crisi com l’actual, es difonguin certes afirmacions del tot errònies que encara generen més incertesa i preocupació entre la població. Per això, aprofitarem per desmentir aquests comentaris i demostrar que el sector de l’assegurança continua al teu costat, oferint-te els seus serveis com sempre.

En el cas de l’assegurança de cotxe funciona com sempre, no canvia res per l’esmentada declaració de l’Estat d’alarma. Per tant, si tens un accident o un cop, les proteccions són les mateixes, tant de responsabilitat civil (assegurança a tercers) com les garanties complementàries.

A més, no cal ni que justifiquis que vas a la feina, la teva assegurança et donarà cobertura vagis a on vagis. No obstant això, per responsabilitat social i per evitar que un agent de policia et multi, recorda que els moviments amb el teu vehicle també estan limitats.

Concretament, només pots sortir i agafar el cotxe per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; anar a centres, serveis i establiments sanitaris; per anar a la feina (en cas de ser una activitat essencial) i tornar al lloc de residència habitual; per assistir o cuidar gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Cobertures de l’assegurança de salut durant la crisi sanitària

Pel que fa a l’assegurança de salut, en contra de la creença estesa que no cobririen als afectats per coronavirus al ser declarat una pandèmia per l’OMS; cal dir que des d’Unespa han afirmat que mantenen el seu servei als assegurats davant aquesta situació excepcional. Per tant, el sector assegurador col·laborarà amb les mesures per controlar la propagació de la Covid-19 a Espanya, establertes per les autoritats sanitàries.

Així doncs, l’assistència sanitària està garantida per a tots els clients. Les asseguradores de salut faciliten l'accés a l'atenció mèdica als que mostren símptomes d'una possible infecció en els centres adscrits als seus quadres assistencials. Per la seva banda, els centres sanitaris privats estan atenent els malalts i obeint en tot moment els protocols que marquen les autoritats sanitàries en el tractament de possibles infectats. La xarxa sanitària de titularitat privada està col·laborant estretament amb el sector sanitari públic i els serveis de salut pública de les diferents comunitats autònomes per tal de frenar la propagació d'aquesta malaltia.

D’altra banda, altres pòlisses també continuen prestant els seus serveis durant aquesta crisi sanitària. Per exemple, les asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de forma puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de traspàs d’assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats.

També, les asseguradores d'assistència en viatge, mentrestant, assumeixen les despeses de les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte. Les pòlisses d'assistència contemplen, així mateix, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de, almenys, un acompanyant del pacient. Les assegurances de viatge que inclouen la cobertura de lliure desistiment permeten, així mateix, la cancel·lació d'un viatge per qualsevol causa als qui els hagin contractat.

En definitiva, en aquests moments de dificultat, cal assenyalar que el sector assegurador continua prestant amb absoluta normalitat, els serveis relacionats amb totes les assegurances, tant les esmentades fins ara; com les de llar, decessos, etc. Totes les entitats han implementat plans de contingència amb teletreball i atenció telefònica, per garantir l'atenció als clients en totes les línies de negoci. A més, avui dia tot el personal compta amb el material de protecció adient, perquè en cas d’assistència presencial a la llar o al teu vehicle, etc., puguin desenvolupar-la en condicions de seguretat.

Així doncs, el sector de l’assegurança continua al teu costat com sempre. Si necessites els seus serveis, posa’t en contacte amb els nostres corredors de CSA.