Per què és important tenir una assegurança de vida?

L’essència de l’assegurança de vida és la de mantenir protegida la família, especialment en aquells casos en què la unitat familiar depèn econòmicament d’una única persona. Al disposar d’aquest tipus de pòlisses, s’aconsegueix reduir l’impacte econòmic que es produeix en cas d’haver de fer front a la mort, malaltia greu o invalidesa d'un ésser estimat, sens dubte, les contingències més greus a què ens podem enfrontar.

Tot i que es pot sol·licitar a qualsevol edat, acostuma a ser més freqüent en adults al voltant dels 40 anys i amb càrregues familiars. Ara bé, tenint en compte l’elevada sinistralitat produïda amb la crisi del Covid-19, tot pronostica que l’assegurança de vida experimentarà un important creixement, fins i tot en franges d’edats més joves. Des de CSA volem recordar que més enllà d’aquesta primera reacció a la crisi sanitària, contractar una assegurança de vida comporta importants beneficis:

Seguretat econòmica per als teus

Tenint en compte el que ha succeït en aquests darrers mesos, es pot ben dir que mai sabem el que pot arribar a passar i com pot canviar la vida. Per això, comptar amb aquest tipus d’assegurança és una excel•lent manera d'assegurar el futur de la teva família i de garantir-los la seva seguretat i benestar, passi el que passi.

Protecció en cas d'invalidesa o malaltia greu

L’assegurança de vida no només protegeix el nucli familiar, sinó que també empara al contractant en les situacions més adverses. El capital pot servir per cobrir les despeses necessàries per fer front a qualsevol de les circumstàncies que es contemplin a la pòlissa i que hagis sofert. Encara que per part de l'Estat en alguns casos, com per exemple de dependència i invalidesa, es rep una prestació amb una quantia determinada, la majoria de vegades acostuma a no ser suficient, per això és important comptar amb aquest tipus de pòlisses.

Seguretat econòmica davant deutes

La majoria de famílies tenen deutes pendents o fortes despeses a fer. Els més habituals el pagament de la hipoteca o els estudis a la universitat dels fills. Per tant, en el pitjor dels casos, la teva família podrà continuar rebent ingressos per part de l'asseguradora i això els permetrà destinar els diners a aquest tipus de pagaments i deixar de patir per ells.
A mida de les teves necessitats

Un darrer avantatge de les assegurances de vida és la possibilitat de modificació de la pòlissa al llarg del temps. D'aquesta manera, pots adaptar-la a les situacions que es vagin desenvolupant amb el pas dels anys, bé modificant les seves cobertures o el llistat de beneficiaris. Gràcies als diferents tipus de pòlisses que hi ha al mercat, podràs triar la forma de pagament que més et convingui: mensual, trimestral, semestral o anual.

En definitiva, una assegurança de vida et permet protegir als teus éssers estimats. A més, tindràs la tranquil•litat que els beneficiaris que has designat -habitualment fills i cònjuge-, rebran la indemnització que els correspon. Si tens qualsevol dubte sobre aquests productes; et recomanem que et posis en contacte amb els corredors de CSA, perquè t’informin i assessorin sobre les millors opcions en funció del teu perfil.