Les corredories llerdense de Mediación i Piñero GNS s'incorporen a CSA

CSA hem signat acords d'adhesió amb les corredories Ilerdense de Mediación y Trading (Lleida), a través del seu representant Manel Vidal, i amb Piñero GNS Corredoria d'Assegurances (Manresa), a través també del seu representant David Piñero . Amb aquestes dues incorporacions, són 15 les corredories que formem l'organització.

Per CSA aquests acords es cenyeixen als objectius estratègics de l'associació, la qual cosa permetrà ampliar cobertura territorial en comarques de Catalunya en què no hi havia representació, i sobretot amb uns professionals amb experiència en el sector, però que alhora conjuguen la joventut necessària per ajudar-nos a emprendre els reptes de futur que el mercat ens demana. així mateix ens ajudarà a complir els compromisos recíprocs amb els nostres partners i proveïdors.