I si necessito assistència mèdica a l’estranger?

Aquest estiu a l’hora de preparar el nostre viatge, especialment si és a l’estranger, és important que tinguem en compte tota una sèrie d’aspectes, a banda dels típics de sempre. En primer lloc, és recomanable que consulteu i seguiu les indicacions del Ministeri d’Assumptes Exteriors sobre els països a evitar per l’actual situació de coronavirus, és a dir, aquells on a hores d’ara el nombre de contagis és major.

Lògicament, tampoc ens oblidarem de posar a la nostra maleta: mascaretes, gel hidroalcohòlic, a banda de les guies de viatge, roba d’estiu o d’hivern en funció d’on anem, etc. A banda de tot això, enguany hi ha un aspecte que pren especial rellevància: comprovar la cobertura sanitària de la qual disposem o contractar una assegurança d'assistència en viatge per evitar, en cas de patir un contagi de COVID-19 o qualsevol altre contratemps, molts inconvenients i sobretot despeses excessives.

En cas de viatjar dins d'Espanya la sanitat pública garanteix assistència mèdica a les persones amb nacionalitat espanyola i als estrangers residents a Espanya. En aquest cas, també és aconsellable consultar la web del Ministeri de Sanitat per conèixer la situació i evolució del coronavirus; tota precaució és poca.

Però, i si viatgem per Europa? En aquest cas, podem fer ús de la Targeta Sanitària Europea, que és gratuïta i necessària si viatgem a qualsevol dels 28 estats membres de la UE, a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Amb ella tindrem dret a rebre assistència sanitària pública en les mateixes condicions en què els seus ciutadans nacionals són atesos.

No obstant això, no està de més que portem amb nosaltres una assegurança d'assistència en viatge que ens cobreixi els trasllats. En aquest sentit, podem revisar que no els tinguem inclosos en una altra pòlissa i no necessitem contractar una per a l'ocasió.

Fora de la UE, necessitem una assegurança d’assistència mèdica

Ara bé, el problema pot venir si viatgem a un país que no estigui cobert amb la Targeta Sanitària Europea. En aquest cas és essencial que disposem d’una assegurança amb un bon límit de despeses d'assistència mèdica a l'estranger. Encara que, en principi, no és obligatori contractar una assegurança d'assistència en viatge, hem de saber que hi ha països com Rússia o d’altres més llunyans com Mongòlia o Armènia, en els quals cal acreditar que disposem d’aquesta cobertura perquè ens concedeixin el visat.

A més, des de CSA podem confirmar que avui dia, moltes d’aquestes assegurances també ens donaren cobertura en cas de contraure el coronavirus, per tant, val la pena comptar amb una d’elles abans d’emprendre el nostre viatge.

Abans de contractar-la, revisa les teves altres assegurances

Sabies que potser podem estar coberts sense saber-ho? Moltes de les assegurances que ja tenim solen incloure cobertura d'assistència mèdica en viatges. A més, els límits d'aquestes garanties són acumulables, és a dir, si tenim l'assistència sanitària a l'estranger coberta per 14.000 euros a les assegurances de llar i per 9.000 a la nostra assegurança de cotxe, estaríem coberts per despeses fins a 23.000 euros.

Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb els nostres corredors, perquè us ajudin a revisar aquest aspecte i aconsellar-vos si amb això és suficient o és recomanable augmentar les cobertures o contractar una assegurança específica, depenent del vostre destí i circumstàncies.

En principi, però, les assegurances que ens poden oferir la cobertura d'assistència mèdica en viatges són:

• La de salut. Les assegurances mèdiques cobreixen amb freqüència l'assistència a l'estranger. Per tant, si només us interessa el tema mèdic, moltes assegurances de salut ja cobreixen l’assistència mèdica a l’estranger, sense ser necessari que contracteu una assegurança de viatges a part. Així doncs, depenent del que es vulgui cobrir serà necessari escollir una o una altra.

• La pòlissa del cotxe. Aquesta assegurança acostuma a portar incorporada l'assistència en viatge per al vehicle assegurat i, de vegades, també cobreix l'assistència mèdica per al prenedor i els seus familiars, encara que viatgin per separat i independentment del vehicle.

• La de les targetes de crèdit. Algunes targetes porten incorporat una assegurança d'assistència en viatge. Encara que, en general, les cobertures solen ser escasses i restringides a què el pagament del vol s'hagi efectuat amb la targeta en qüestió.

• La de la llar i decessos. Moltes d'elles també és habitual que incloguin l'assistència sanitària en viatge.

En definitiva, si voleu viatjar amb totes les garanties, el més recomanable és que us poseu en contacte amb els corredors de CSA, perquè us informin de quin tipus d’assegurança us convé més, en funció de les característiques del viatge que tingueu previst fer.