Estalviar o invertir. Quina és la millor opció per a tu?

En el món de l’estalvi, existeixen dues opcions que poden ajudar-te a complir els teus projectes vitals i fites futures: estalviar o invertir. Ara bé, com esculls un sistema o un altre? Conèixer les característiques i avantatges de cadascun és bàsic per optar per l’instrument que més et convingui d’acord amb els teus interessos, edat, necessitats econòmiques, perfil de risc, característiques de la teva família, etc.

En primer lloc, per tal de decidir-nos per una opció o una altra és fonamental conèixer la diferència entre ambdós conceptes. Pel que fa a l’estalvi, es tracta d’anar economitzant i guardant diners, a poc a poc. Es pot reservar una quantitat de diners per una despesa específica com per exemple: pagar els estudis, un viatge, fer una reforma…, o bé, es pot estalviar sense un ús específic. És a dir, simplement perquè en un futur aquests diners puguin servir per fer front a qualsevol emergència o imprevist.

En canvi, la inversió consisteix a fer créixer els teus diners. Es tracta de destinar una part dels teus ingressos o estalvis a la compra de productes que es preveu que incrementin el valor. Com és el cas d’invertir en accions, propietats o un fons d’inversió.

Estalviar: pels objectius a curt termini. Invertir: pels de mitjà o llarg termini

Coneixent les diferències bàsiques entre aquests dos termes, podràs analitzar millor quin dels dos et convé més. Així doncs, si després d’estudiar la teva situació financera i els teus objectius, t’adones que necessites els diners en un curt termini, el més idoni és estalviar.

Per poder aconseguir-ho, el més recomanable és elaborar un pla, en el qual anotis els ingressos i despeses mensuals. D’aquesta manera, t’adonaràs d’en quina partida es poden reduir despeses i reservar els diners que sobren a final de mes.

Sens dubte, la major part dels nostres ingressos -al voltant del 50%-, acostuma a destinar-se a cobrir les necessitats bàsiques com: habitatge, alimentació, llum, electricitat, aigua, etc.

D’altra banda, en segon lloc, hauríem de determinar més o menys allò que ens volem gastar en oci o capritxos com per exemple: viatjar sovint, comprar productes cars com roba de marca o electrònica… El més aconsellable és que aquest tipus de despeses no superin el 30% dels nostres ingressos. D’aquesta manera, més o menys el 20% restant conformaria la nostra base de l’estalvi.

Però, si el que volem és assolir determinats objectius a mitjà o llarg termini, invertir és l’opció més pertinent. Si ja tens estalvis i no necessites els diners immediatament, pots buscar on invertir per tal de fer créixer aquests ingressos.

En aquest sentit cal dir que, per incrementar el patrimoni, el món de les inversions té opcions per a tot tipus de perfils. Des de les persones que busquen un baix risc, amb un mínim rendiment, fins a les que decideixen arriscar més, per incrementar el seu capital d’una forma més considerable.

Pel que fa als productes, cal assenyalar que els més típics són: immobles, accions o instruments financers. Cadascun un té el seu nivell de risc i percentatge de rendiment. Ara bé, has de tenir en compte que hi ha dos factors que influiran en el creixement del capital: la quantitat de diners que aportis cada mes i la durada del pla ja que, com més temps es dilati l’estalvi o la inversió, major pot ser el rendiment.

En definitiva, triar una opció o una altra depèn molt de la situació personal de cadascú i de les fites marcades. Independentment de seleccionar un camí o un altre, el més important és que siguis conscient de la importància de l’estalvi, ja des de ben jove, per tal de garantir el teu benestar i qualitat de vida en un futur, un cop ja estiguis jubilat.

Si tens qualsevol dubte, a CSA podem informar-te sobre els nostres productes d'estalvi i previsió, perquè triïs el que més et convé. Contacta’ns; estarem encantats d’informar-te!