Què he de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de salut?

Més de 10 milions de persones a Espanya tenen contractada una assegurança d’assistència mèdica. La salut és una qüestió essencial i en el context actual de pandèmia encara pren més importància. És a dir, cada vegada més persones mostren una major preocupació per cuidar de la seva salut i en aquest sentit, confien cada vegada més en la sanitat privada. Però, en què ens hem de fixar en el moment de contractar una assegurança de salut?

Un aspecte important, a l’hora de triar una pòlissa o una altra, és que no prioritzeu únicament el preu. Preferiblement, cal valorar altres aspectes com les cobertures, les carències i les exclusions per poder escollir l’opció que millor s’adapta a les vostres necessitats. D’aquesta manera, us assegurareu que tindreu accés al millor quadre mèdic, a tractaments i diagnòstics innovadors, a una assistència ràpida i eficient amb llistes d’espera reduïdes, etc.

Ara bé, escollir una assegurança de salut no és una tasca fàcil; al contrari. Per això, comptar amb l’assessorament d’experts, com el dels nostres corredors, us ajudarà a poder triar el producte que millor us encaixi entre la gran varietat d’opcions que hi ha al mercat. Des de CSA, us recomanem que abans de fer el pas, us fixeu especialment en els següents aspectes:

El tipus d’assegurança
Ens convé més una assegurança amb copagament, en què la prima mensual és més baixa, però paguem una quota per cada servei rebut, o sense copagament, on la prima és més alta, però inclou tots els serveis? Segons la freqüència amb què anem al metge, ens pot convenir un tipus de pòlissa o una altra. També, hi ha les assegurances de reemborsament, una modalitat dins de les pòlisses mèdiques que ens permet accedir als metges i centres de salut privats que desitgem pagant la totalitat de la visita, però recuperant posteriorment part de l'import de la factura.

El quadre mèdic
Com sabem, el quadre mèdic d'una companyia està format pels metges o centres de salut associats a aquesta. Si ens interessa un especialista o un centre concret, ens convé conèixer si està o no inclòs, per no haver d'optar per una pòlissa amb reemborsament o assumir el cost de la consulta nosaltres mateixos. En aquest sentit, també és important conèixer quins serveis i centres d'urgència ofereix l'asseguradora i si està inclosa l'assistència a domicili.

Les cobertures incloses i els seus límits
Existeixen diferents modalitats d'assegurances, depenent de les cobertures que s'inclouen. Hem d'analitzar bé les que millor s'adapten a les nostres necessitats, perquè tot i que, generalment, les assegurances mèdiques contenen cobertures de les principals especialitats com: medicina general, ginecologia i obstetrícia, pediatria, infermeria, rehabilitació, etc., no totes les companyies ofereixen el mateix ni de la mateixa manera. Per exemple, cobreix l'hospitalització? Quines proves diagnòstiques i quin tipus de cobertura dental inclouen? Hem de revisar bé que estiguin les que més ens interessen i conèixer les limitacions pel que fa a nombre de sessions, import econòmic... És important tenir molt clar el que ens ofereix la nostra assegurança i no deixar-nos enlluernar per ofertes atractives que realment no compleixin les nostres necessitats.

Les carències
Abans de res, és recomanable conèixer quins són els períodes de carència de les diverses prestacions mèdiques. De fet, per tal d'evitar que es contracti una pòlissa només per fer-se una prova mèdica, tractament o intervenció quirúrgica i després el client es doni de baixa, les asseguradores de salut estableixen aquests períodes per a determinats serveis. És a dir, un temps d'espera per poder accedir-hi un cop entra en vigor la pòlissa. Els més comuns són els que afecten l'embaràs, al part i al postpart, que acostumen a ser d'entre sis i deu mesos. Si tenim previst utilitzar algunes prestacions de l'assegurança de seguida, hem de conèixer si ens serà o no possible.

Les exclusions
Les exclusions d'una pòlissa de salut són els supòsits (malalties, diagnòstics, tractaments o estats físics) que les asseguradores no cobriran en cap cas, de manera que hem de conèixer si la pòlissa inclou aquests supòsits i quins són. Són comuns a les assegurances mèdiques i estan especificats al contracte de la pòlissa.

Cobertura de malalties prèvies
És usual que la companyia asseguradora de salut sol·liciti que es respongui un qüestionari sobre l'estat de salut actual i els antecedents mèdics. Determinades malalties cròniques, patologies o lesions prèvies que el prenedor de l'assegurança presenta amb anterioritat a la contractació de l'assegurança pot ser que no s'incloguin a la pòlissa o que en cas de fer-ho ens costi un extra a la prima. És el que s'anomena "malalties preexistents" i hem de tenir en compte, si les tenim, si estan o no cobertes abans de decidir-nos a contractar una determinada assegurança de salut.

La cobertura geogràfica
Per norma general, les asseguradores de salut ofereixen cobertura sanitària nacional. No obstant això, per evitar sorpreses, és convenient comprovar que la nostra pòlissa ens cobreix fora de la nostra comunitat autònoma o, fins i tot, a l'estranger, un aspecte molt interessant si viatgeu de forma sovint.

Límits d'edat
Algunes asseguradores incrementen el preu de la pòlissa a partir d'una determinada edat (65 anys aproximadament), pel que és important tenir en compte aquest punt de cara al futur.

En definitiva, si enguany voleu contractar una assegurança de salut, però teniu dubtes sobre la pòlissa que més us convé; des de CSA, els nostres corredors podran assessorar-vos perquè trieu la modalitat que millor cobreix les vostres necessitats. Informeu-vos!