Ets usuari de patinet elèctric? Coneix la nova normativa que ha entrat en vigor

Cada vegada estem més acostumats a veure circular patinets elèctrics per les nostres ciutats. Aquest vehicle ha experimentat un autèntic ‘boom’ i no és per menys; doncs, compta amb importants avantatges: la seva comoditat de conducció, la capacitat per evitar embussos, el seu baix cost en comparació amb altres mitjans de transport, el fet de ser més respectuós amb el medi ambient, entre altres.

Ara bé, si habitualment et desplaces en patinet o bé, t’estàs plantejant comprar-te’n un, et convé saber que des del 2 de gener d’enguany, ha entrat en vigor una nova reforma legal del codi de circulació, que regula per primera vegada els patinets i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Cal recordar que fins a finals de 2019, no existia una legislació de patinets elèctrics en l’àmbit estatal. Abans eren els ajuntaments els que regulaven l'ús d'aquests vehicles, aprovant ordenances amb diferents criteris.

Però, ara la normativa actual suposa, entre altres coses, que la velocitat màxima a la qual poden circular aquests vehicles és de 25 km/h. Però, quins altres aspectes has de tenir en compte? Repassarem, a continuació, la nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), per esbrinar com et pot afectar:

On es pot circular?

Aquesta era una de les qüestions que més confusió provocava, arran de la gran proliferació dels patinets. Actualment, la norma ha deixat ben clar que en considerar-se com un vehicle, els conductors que es desplacin en VMP poden anar per la ciutat sempre que sigui per fora de les voreres i zones de vianants. Tampoc es pot circular per vies interurbanes, és a dir, autovies o autopistes, ni per travessies o túnels urbans.

Velocitat màxima permesa

Anteriorment, no existia cap límit per a aquests vehicles, però des d'aquest any, es regulen els vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics, com patinets i 'segway', la velocitat dels quals ha d'oscil·lar entre els 6 i els 25 km/h. S'exclouen els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda com les cadires de rodes. Per posar un exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, una ciutat pionera en la regulació del patinet en modificar l'ordenança de circulació el maig de 2017, haurà de reduir la velocitat dels 30 als 25 km/h.

Vehicles d’una única plaça

La norma insisteix en la consideració d’"única plaça" dels patinets, que significa precisament això, que són vehicles per a una sola persona. Per tant, la circulació de dues persones en un mateix patinet és sancionable amb 100 euros de multa (article 9.1.5.E de l'RGC). Així doncs, s’ha acabat allò de portar el fill a l'escola en patinet.

He de tenir una assegurança obligatòria?

Tot i que es considera un vehicle i al mateix que passa amb les bicicletes, de moment no és necessària la possessió d'una assegurança per poder circular. Un apunt respecte a aquest tema és que la capital catalana, per seguretat i reduir la sinistralitat, vol que el casc i l’assegurança siguin obligatoris pels usuaris d’aquests vehicles. Una qüestió que discutiran al Pacte per la Mobilitat, però, que en cas de prosperar, no serà efectiu com a mínim fins d’aquí a un any.

La normativa també assenyala que cal un certificat de circulació que es podrà obtenir a l'administració designada per la Direcció Central de Trànsit. Aquest certificat, de moment, no és obligatori, la DGT ha establert una moratòria de dos anys des de l'entrada en vigor de la nova normativa i des de la seva publicació al BOE, perquè sigui necessària la possessió del document. Així mateix també serà obligatòria, en un termini de dos anys, un manual de característiques del vehicle.

Utilització del casc

La DGT no preveu l'obligació de portar casc o altres elements de protecció com pot ser una armilla reflectant. L'ús o no d'aquest serà necessari en funció de l'Ordenança Municipal corresponent a cada localitat, en la qual, se circuli. Per tant, val la pena revisar-ho perquè segons el municipi pot variar.

Et poden sotmetre a proves d'alcoholèmia?

Encara que abans no era així, des de gener de 2021, tot aquell conductor que circula en un patinet elèctric té l'obligació de complir les normes de trànsit com qualsevol altre conductor, de manera que, en cas que la policia ho sol·licités, els conductors poden ser sotmesos a la prova d'alcoholèmia. A més, com la resta d’usuaris tampoc podran utilitzar auriculars ni telèfon mòbil, mentre vagin a bord del patinet.

Però, i si no es compleixen les normes?

Amb l'entrada en vigor de la norma ja es pot multar en cas d'incompliment de la llei. L'import mínim de la sanció és de 500 euros més la retirada del vehicle, però com més infraccions es cometin, més gran pot ser la multa i la sanció a pagar.

En definitiva, com a conductors, sigui del vehicle que sigui, sempre hem de ser responsables i complir les normes, per garantir la seguretat de tothom. D’altra banda, tot i que, com hem comentat, encara no és obligatori comptar amb una assegurança pel teu patinet, sí que és del tot recomanable. Recorda que en cas de patir un accident i ocasionar danys materials o personals a tercers, correrien de la teva butxaca. En canvi, si tens una pòlissa estaries cobert.

En cas de dubtes, posa’t en contacte amb els nostres corredors. A CSA tenim les millors assegurances pels vehicles VMP, informa’t amb nosaltres!