Tot i les seves insistències, els bancs no poden obligar-te a contractar assegurances amb la hipoteca

La llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, l’anomenada nova Llei Hipotecària, compleix aquest mes de març dos anys de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), tot i que no va entrar en vigor fins a mitjans de juny de 2019. Com sabem, l’objectiu d’aquesta nova norma, va ser posar per endavant els interessos del consumidor amb mesures com: el repartiment de les despeses, les taxes per pagament anticipat i més protecció davant el desnonament.

Però, des de CSA volem centrar-nos en un dels grans canvis que va introduir aquesta llei: la prohibició de les vendes vinculades per part de les entitats financeres (article 17 de la Llei). Una qüestió de gran importància; doncs, des de la banca obligaven al client a la contractació d’una assegurança (com per exemple la de llar o vida), plans de pensions o altres productes, com a requisit a l’hora de concedir el préstec hipotecari. Això ha estat denunciat per molts usuaris i s’ha considerat una pràctica abusiva.

Amb aquesta nova legislació, es va donar a l'hipotecat llibertat per triar amb qui i com contractar les assegurances, sense haver d'assumir les imposicions de les entitats bancàries. Una liberalització que vindria donada, entre altres esmenes, per la prohibició de clàusules abusives als consumidors en els contractes mercantils. A més, segons l'article 15 d’aquesta normativa, l'hipotecat no haurà de renovar l'assegurança "per obligació" amb l'entitat financera que li va concedir la hipoteca.

Les entitats financeres podran continuar venent assegurances?

Tot i aquesta prohibició, les entitats bancàries podran continuar oferint assegurances als usuaris que signin amb ells hipoteques. No obstant això, hauran de complir els següents requisits:

• Vendre els contractes d'assegurances amb venciment anual.
• El client, dins el termini i en la forma escaient i amb plena llibertat, podrà optar per renovar-los o canviar d'entitat asseguradora.
• La cancel·lació no podrà afectar de manera desfavorable a les condicions del crèdit immobiliari.

Excepcions a la prohibició de les vendes vinculades d'assegurances

Ara bé, la legislació deixa cert marge d'excepcionalitat a les vendes vinculades a les hipoteques. I ho fa en dos supòsits:

• Sempre que el producte sigui imprescindible per garantir el pagament del deute que es contrau amb l'entitat bancària. Aquest és el cas de les assegurances de vida o de danys. Això sí, la normativa posa límits al banc, en tant que si l’hipotecat presenta una assegurança amb una altra entitat diferent que tingui les mateixes condicions i prestacions, el banc no podrà negar a l'usuari contractar aquesta pòlissa ni empitjorar les condicions de la hipoteca per aquesta qüestió.

• També, sempre que es demostri que és "un clar benefici" per a l'usuari. En aquest cas, el Banc d'Espanya definirà què es considerarà clar benefici.


Com queden les vendes combinades?

Si la normativa prohibeix les vendes vinculades d'assegurances, no fa el mateix amb les vendes combinades. En què es diferencien les unes de les altres? Doncs, en què les últimes són assegurances - o altres productes - que l'entitat bancària pot oferir a l'usuari junt amb la hipoteca. A canvi de contractar aquestes assegurances, el banc sol oferir unes millores en el tipus d'interès aplicable.

El que les diferencia de les vendes vinculades és que no hi ha obligatorietat en la seva contractació. De fet, la normativa estableix que, si l'usuari presenta a l’entitat bancària una oferta d'una assegurança amb una entitat diferent de la que aquest ofereix, el banc ha d'analitzar si aquesta última té les mateixes cobertures que la que ell proposa a l'usuari. Per aquest estudi no pot cobrar res a l’hipotecat i aquest reté la llibertat de triar quina assegurança contractar.

A més, la normativa estableix que, perquè la informació que es dóna al consumidor sigui més transparent, la hipoteca s'ha de presentar d'una banda i les assegurances i productes combinats per una altra.

Recentment, també ha sortit a la llum una altra mala praxi de la banca relacionada amb els comptes dels clients. Sembla que moltes entitats bancàries han trucat els seus clients per informar-los que canvien les condicions del seu contracte. De fet, els hi comuniquen que si volen mantenir els seus comptes sense comissions, han de contractar una assegurança o un altre producte amb ells. Però, val la pena que revisis el teu contracte inicial, perquè si s’incloïen expressions com ‘sense despeses’ o ‘zero comissions’ no poden obligar-te en cap cas.

Si tens dubtes sobre aquestes qüestions, no li donis més voltes i contacta amb els nostres corredors. Des de CSA estem al teu costat, per resoldre’t els teus dubtes respecte a les assegurances i cobertures que més et convenen, oferint-te un producte a mida de les teves necessitats.