Quines assegurances desgraven a la declaració de la renda?

Com cada any, a l’abril s’inicia de nou la campanya de la declaració de la renda. Es tracta d’un tràmit amb una certa complexitat que ens acostuma a portar de cap. Sobretot, perquè sempre apareixen canvis i novetats que cal tenir en compte. Un cop hàgim revisat que la informació continguda a l’esborrany és la correcta, hi ha un aspecte que a tots ens interessa conèixer amb detall: les deduccions a les quals tenim dret.

A banda de les deduccions estatals i autonòmiques per inversió en habitatge habitual, per lloguer, família nombrosa..., sabies que si ets autònom i tens contractades determinades assegurances, algunes d’elles compten amb beneficis fiscals? T’indiquem quines són, perquè no t’oblidis d’incloure-les a la teva declaració:

Plans de pensions i altres assegurances d’estalvi. Si estàs estalviant de cara a la teva jubilació i disposes d’un pla de pensions, t’interessa saber que pots reduir-te les aportacions a la base imposable de l'IRPF. El límit màxim d'aportació s’ha reduït i des de gener de 2021, és de 2.000 euros a l'any (límit conjunt amb el Pla de Previsió Assegurat).

Assegurança de Salut. Podràs deduir-te a l’IRPF l’assegurança de salut, baixa laboral, malalties greus, etc. En aquest cas són deduïbles amb un límit màxim de 500 euros per cada membre de la família (cònjuge, fills menors de 25 que visquin amb els pares). Si es tracta de persones amb discapacitat, es pot incrementar fins als 1.500 euros.

Assegurança de Vida. En aquest cas, pots deduir-te a la renda la teva assegurança de Vida pel que fa a les seves cobertures de defunció, invalidesa permanent i incapacitat temporal. La deducció d'aquesta assegurança per a professionals s'aplica a la declaració en forma de reducció sobre la base imposable. Les quantitats a desgravar en aquesta pòlissa són d'un màxim de 500 euros a l'any.

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional. Es tracta de l'assegurança professional per excel·lència com a garant de protecció de patrimoni de l'autònom. En aquest sentit, les assegurances de RC Professional són deduïbles sempre que estiguin vinculades a l'activitat econòmica del professional. És a dir, que les cobertures de la pòlissa estiguin centrades a cobrir danys, personals o materials, provocats per l'exercici de la seva activitat.

Assegurança de Llar, Comerços i Oficines. És molt habitual, i més amb l’auge del teletreball, que els professionals converteixin el seu habitatge en el seu despatx professional. En aquest sentit, és possible desgravar-se una part proporcional de l'assegurança de la Llar. Per exemple, en un habitatge de 100 metres on el despatx ocupa 10 metres (un 10% de la llar) es podria deduir aquest percentatge de la pòlissa.

En el cas d'assegurances per a comerços i oficines, es pot desgravar la totalitat de la prima, ja que s'entén que l'espai sencer forma part de l'activitat professional.

En resum, la campanya de la renda d’enguany inclou novetats relacionades amb la inclusió d’alguns nous trams de gravamen, modificacions en l’aportació als plans de pensions i tot el relacionat amb els ERTO i la tributació de les prestacions rebudes, entre altres aspectes.

El principal dubte, relacionat amb els expedients de regulació temporal d’ocupació, és saber com afectarà la tributació d’aquestes prestacions al resultat de la renda d’enguany. Com sabem, els treballadors que han estat en ERTO passen a tenir un pagador més: el SEPE. I això implica que el mínim obligatori per presentar la declaració baixa dels 22.000 euros quan es té un únic pagador, als 14.000 euros si la quantitat cobrada per aquest segon, i consecutius si n'hi ha, és de més de 1.500 euros.

En definitiva, a l’hora de preparar la renda, recorda incloure aquelles assegurances que tens pel teu negoci, per estalviar, cuidar la teva salut...; i així podràs optar als beneficis fiscals que et corresponen. En cas de dubtes, et recomanem que et posis en contacte amb els nostres corredors.