Plans de previsió o plans de pensions?

L'estat de l'actual sistema de pensions i l'incert futur que rodeja la jubilació fa que creixi la consciència estalviadora

Podran les noves generacions viure la seva jubilació tan sols amb la pensió de l'estat? Complicat. El sistema, tal com l'hem viscut fins ara, necessita una reestructuració. Això es deu a dues problemàtiques: a llarg termini, l'envelliment de la població i, a curt termini, per l'augment de la despesa en pensions que va creixent cada mes.

Quan falta menys d'un mes per acabar 2019, la despesa en pensions contributives supera els 9,7 milions d'euros, quasi un 5% més respecte a la xifra que teníem per les mateixes dates de 2018. I la "guardiola de les pensions" o "Fons de Reserva de la Seguretat Social" està esgotant els recursos sense saber si n'hi haurà prou per cobrir el que queda d’exercici.

No és d'estranyar que davant aquest panorama, cada cop més gent opti pels plans d'estalvi. Les dues principals vies d'estalvi individual són els Plans de Pensions Individuals (PPI) i els Plans de Previsió Assegurats (PPA).

Escollir una opció o l'altra dependrà del perfil d'estalviador i les necessitats de cadascú. Si ets més conservador i fuges del risc, està clar que el teu pla és un PPA, que sempre t'assegura recuperar, almenys, la quantitat invertida un cop et jubilis independentment del que hagin anat fluctuant els mercats financers. No es pot dir el mateix dels PPI's a no ser que siguin plans de pensions garantits.

Plans de Pensions Individuals o PPI

Un pla de pensions és un producte d'estalvi provisional a llarg termini amb l'objectiu de crear un fons de diners dels quals puguem disposar durant la jubilació en forma de capital o rendes. El contractant fa certes aportacions periòdiques o una sola puntual i els gestors del pla s'encarreguen d'invertir aquests diners seguint unes condicions de rendibilitat i risc prèviament establertes en el contracte. Depenent d'aquestes condicions, els plans poden ser de renda fixa, renda variable, renda mixta o plans de pensions garantits.

Cal tenir molt present que aquest producte depèn de la fluctuació dels mercats i que el gestor invertirà el capital segons cregui i cenyint-se al grau de risc del producte contractat. En alguns casos no es garanteix que puguis recuperar la totalitat d'allò invertit.

Plans de Previsió Assegurats PPA

Pels qui no vulguin arriscar ni patir per la fluctuació dels mercats sinó que busquen un fons on guardar els seus estalvis fins que es jubilin, la millor opció és un PPA. Un producte molt similar als plans de pensions però que garanteix el 100% del capital invertit més una rendibilitat trimestral, semestral o anual.

La finalitat és la mateixa que en els plans de pensions però són assegurances de vida-estalvi que busquen complementar la pensió pública de la jubilació quan arribi el moment. Igual que els PP, els Plans de Previsió tampoc son un producte líquid, no podrem gaudir dels estalvis i guanys fins que no es doni un dels supòsits que comentem a continuació.

Quan puc retirar els meus estalvis del PP o PPA?

Podràs retirar els diners dipositats en un pla de pensions (més la rendibilitat que hagin generat) o en un PPA (garantint sempre la inversió inicial) quan es doni alguna de les següents situacions:

• Un cop et jubilis
• Aturats de llarga duració
• Incapacitat laboral permanent
• Dependència severa
• Malaltia molt greu
• Mort del titular
• Si han transcorregut 10 anys des de la primera aportació

La principal diferència entre un PPI i un PPA és el nivell de risc anteriorment mencionat, així com la consideració des d'un punt de vista legal o jurídic: els PPI es consideren contractes mentre que els PPA són assegurances de vida-estalvi. Ambdues opcions es poden cobrar en forma de capital o de renda i desgraven en l'IRPF. A més, es poden convinar entre si, no són excloents, i suposen una bona manera d'assegurar-nos uns ingressos extra per la jubilació.

Vols saber-ne més? Contacta amb qualsevol dels corredors que formen part de CSA i resoldran els teus dubtes.