Assegurances obligatòries per autònoms

Si ets autònom, hi ha certes assegurances que necessites obligatòriament i d'altres que hauries de considerar si vols evitar disgustos


La xifra actual d'autònoms a Espanya supera els 3,2 milions. D'aquests, més de 2 milions són persones físiques i l'1,2 restant estan donats d'alta amb algun tipus de societat. A més, són creadors de llocs de treball, ja que quasi un 40% dels autònoms tenen almenys un treballador a càrrec seu. No, ser autònom no és fàcil, cal una exhaustiva planificació, saber invertir el capital i administrar bé els guanys. Les assegurances han de ser un punt clau dins d'aquestes despeses a tenir en compte i no parlem tan sols de les obligades per llei.

Les tres assegurances que has de tenir

Protegeix-te dels possibles danys a tercers – Assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança Multirisc
Es tracta d'aquella pòlissa que respondrà dels danys que puguis causar exercint la teva activitat. És totalment obligatori per aquells treballadors de l'àmbit sanitari, advocats, assessors, economistes, instal·ladors de gas, electricistes o, per descomptat, aquells qui treballin de cara al públic i disposin d'un local (sense ella no et concediran la llicència d'obertura).
En aquest darrer cas, a part de la RC que et cobreixi enfront dels possibles accidents que pugui patir un client al teu local, també caldria contractar una assegurança multirisc que protegeixi les pèrdues en cas d'inundació, incendi o robatori, entre d'altres.

Si tens treballadors a càrrec teu – Assegurança d'accidents o de conveni

Aquells autònoms que tinguin treballadors contractats tenen una responsabilitat sobre ells i, per tant, els han de protegir. Es fa a través de l'assegurança de conveni que respon per ells en cas d'accident, incapacitat permanent o defunció. El Conveni Col·lectiu serà qui marqui les cobertures obligatòries i els capitals a assegurar segons l'activitat que es dugui a terme.

Si requereixes vehicles professionals – Assegurança de vehicles i flotes

Igual que amb els vehicles personals, si disposes de cotxes, furgonetes o motocicletes per l'ús comercial és obligatori que estiguin assegurats. La mínima requerida és l'assegurança a tercers, que cobriria únicament els danys que puguin causar a altres en cas d'accident però el més recomanable és tenir els vehicles assegurats a tot risc. Si comptes amb diversos vehicles, hi ha assegurances específiques per a flotes que surten molt més a compte.


Les cinc assegurances que hauries de tenir

Assegurança de salut: per gaudir de les millors prestacions, estalviar temps (que segur que no te'n sobra) i rebre un tractament exhaustiu i personalitzat, també amb cobertura a l'estranger.

Assegurança de baixa laboral i accidents: per estar tranquils en cas d'incapacitat temporal o permanent o si necessites demanar la baixa. També que procuri una indemnització si pateixes algun accident.

Assegurança de jubilació: perquè la cotització sol ser a la baixa i pot ser el millor complement a la sovint insuficient pensió que li queda a un autònom.

Assegurança de defensa jurídica: perquè mai se sap el que pot passar i et pots veure involucrat en temes que et comprometin legalment.

Assegurança de vida: per protegir el teu patrimoni i deixar coberts als éssers estimats si mai faltes.


Hi ha molts tipus d'autònoms i cadascú té unes necessitats diferents, per això, cal estudiar cada cas particular i contractar les assegurances i cobertures que més convinguin. Els mediadors d'assegurances seran els aliats imprescindibles per aconseguir els millors preus i prestacions.